Kantor/kirkemusiker - inntil 50 % vikariat i perioden april 2018 – 31.01. 2019


DEN NORSKE KIRKE

Karmøy kirkelig fellesråd

Torvastad sokn

Torvastad ligger på nordspissen av Karmøy, tvers overfor Haugesund by. Folketallet i soknet er ca. 3400. Menigheten har et aktivt sang- og musikkarbeid, i egen regi og blant frivillige. Orgelet i Torvastad kirke ble bygd i 1986 av Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB i Knivsta, Sverige. Det har 20 stemmer fordelt på to manualer og pedal. Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.

Vi søker en kreativ og allsidig musiker som både behersker orgel og piano, har interesse for menighetsarbeid og evne til samarbeid

 

Arbeidsoppgaver

  • Leder for menighetens kirkemusikalske virksomhet
  • Gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Medvirke i trosopplæringsarbeidet.
  • I samarbeid med menighetens kulturutvalg, medvirke til et variert sang- og musikk-liv i menigheten.
  • Ved behov kan stillingen tillegges tjeneste i andre sokn.

 

Kvalifikasjoner

  • Søkere som oppfyller kvalifikasjonskrav i henhold til tjenesteordning for kantorer vil bli prioritert.
  • Annen relevant utdannelse og kompetanse er av interesse.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi er også interessert i søkere som evt ønsker mindre stillingsstørrelse

 

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. Søkere må være medlem av Den norske kirke.

 

For nærmere opplysninger om arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner: henvendelse til adm.leder i Torvastad sokn, Kristin Trageton Skofteland eller ass. Kirkeverge Eva Britt Kvalevaag, begge tlf. 52 81 00 01. Søknad sendes til: post@karmoykirken.no.

 

Tiltredelse:  etter nærmere avtale              Søknadsfrist: 3.mars

Tilbake