Nytt bårehus med fasiliteter på Torvastad


Det har vært mange hindringer på veien for å kunne starte byggingen av det nye bårehuset ved Torvastad kirke. Mandag ble første spadestikk tatt.

Kirkeverge i Karmøy Kjetil Osnes Bøe forteller at menighetsrådet i lang tid har ønsket å få på plass et nytt bårehus, ettersom dagens standard ikke er god nok.

– De to siste årene har vi gått inn i en målrettet prosess for å få dette til. Likevel har vi møtt på mange vanskelige byråkratiske hindringer hos Riksantikvaren, administrasjonen i bispedømmet og ikke minst fylkeskommunen, sier han.

Bøe ønsker derfor å trekke frem Karmøy kommune som et hederlig unntak i den lange prosessen.

– De har vært gode støttespillere og medhjelpere når det kommer til både administrasjonsledelsen, saksbehandlernivå og politisk nivå. De har virkelig levd opp til slagordet sitt, legger han til.

Ferdig neste år

Mandag startet prosjektet, og varaordfører i Karmøy Leif Malvin Knutsen (KrF) tok det første spadestikket med gravemaskinen.

– Det er veldig godt at vi nå er i gang. Vi er fortsatt usikker på hvor lang tid prosessen kommer til å ta, men det skal vertfall være ferdig innen 2018, forteller kirkevergen.

Det nye bårehuset har en beregnet kostnad på fem millioner kroner.

– Kommunen har bidratt med 1,5 millioner kroner. Resten er innsamlede midler fra lokalsamfunnet på Torvastad. Det sier litt om engasjementet, sier Bøe.

Grunnflaten på bygget er på 110 kvadratmeter, og vil ha hovedfokus på universell utforming.

– Her kommer det også en egen menighetsstue, som blant annet skal brukes til konfirmasjonsundervisning og søndagsskole. Det ser vi virkelig frem til, for i dag sitter folk mellom benkeradene og drikker kirkekaffen, sier han.

 

(Artikkel hentet fra Haugesunds Avis av Marte Sandvold Nygaard, Bårehuset er tegnet av Stein Sole i arkitektgruppen Lille Frøen AS. De har også tegnet Kopervik kirke. Foto: Harald Nordbakken​)

 

Tilbake