Kateket/menighetspedagog 100% stilling


Den norske kirke

KARMØY KIRKELIG FELLESRÅD

Norheim menighet

 

«Norheim kirke - et godt sted å være: trofast, raus, inkluderende»

Norheim menighet utgjør fastlandssiden av Karmøy kommune like ved grensen til Haugesund. Det er pr. i dag rundt 7200 medlemmer i menigheten, og det er stadig utbygging i området, noe som medfører et raskt stigende folketall. Menigheten har et aktivt kristent arbeid blant mennesker i alle generasjoner, både i menighetens egen regi og i samarbeid med frivillige organisasjoner. For uten alt arbeidet som drives i Norheim kirke, drives det også et viktig arbeid på Tuastad og Kolnes bedehus. For mer info: www.norheimkirke.no

 

Vi søker etter

KATEKET/MENIGHETSPEDAGOG - 100 % f.o.m. 01.01.18

Er du glad i barn og ungdom? Ønsker du en stilling hvor du kan få dele det viktigste i verden med dem? I Norheim menighet sokn vil du ha en unik mulighet til å nå barn og ungdom med budskapet om Jesus – noe som vil gi betydning for dem resten av livet!

Som kateket/menighetspedagog vil du være fagansvarlig for menighetens undervisningsarbeid blant barn og unge. Du vil få jobbe sammen med et sterkt team bestående av administrasjonsleder, trosopplæringsmedarbeider, diakonimedarbeider, kirketjener, sokneprest og organist.

Arbeidsoppgaver:

 • Konfirmantarbeid (70-110 stk., avhengig av kull)

 • Ledertrening/lederutvikling

 • Barne- og ungdomsarbeid

 • Organisere /delta i breddetiltak i trosopplæringen.

 • Deltakelse i gudstjenester tilknyttet trosopplæring

 • Skole-/barnehage-kirke samarbeid

 • Generelt samarbeid med øvrig stab om å bygge menighet

 

 

Vi ønsker en person som:

 • har engasjement for å dele det kristne budskap med barn og unge

 • stimulerer andre til deltakelse og har gode samarbeidsevner

 • har god evne til å kommunisere med barn, ungdom og voksne

 • kan jobbe selvstendig, ryddig og strukturert

 • har utdannelse som kateket eller pedagog

 • brenner for å bygge menighet

 • er medlem i Den norske kirke

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.

 

Vi tilbyr:

 • Meningsfylte, varierte og spennende arbeidsoppgaver

 • Samarbeid med engasjerte medarbeidere - ansatte og frivillige

 • Lønn i henhold til HTA. God pensjonsordning i KLP

 

Ved ansettelse må politiattest framlegges, jfr kirkeloven § 29. Det må påregnes arbeid ettermiddag/kveld og helger. Den som ansettes må ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

For nærmere opplysninger om arbeidsoppgaver: administrasjonsleder i Norheim: Inger Synnøve Stange eller ass. kirkeverge Eva B. Kvalevaag (begge: tlf: 52 81 00 01). Søknad sendes til: ebk@karmoykirken.no.

 

Søknadsfrist: 4. desember 2017 Tiltredelse: 01.01.18 / snarest

Tilbake