Salmekveld i Norheim kirke søndag 22.oktober kl. 19.00


Norsk Salmebok 2013 har vært gradvis i bruk på Haugalandet i snart fire år. Du kjenner nok «O store Gud», som Elvis har gjort kjent. Og du har trolig sunget «Kjærlighet fra Gud» i bryllup eller gravferd, opprinnelig en Western-ballade fra 1852. Men kjenner du de nye nordnorske salmene? Kantor Håvard Skaadel har med seg frivillige sangkrefter og tar oss med på en liten reise i tid og sted der vi synger både kjente og ukjente salmer sammen. Michal Hustoft synger solo, og kantor Arnfinn Tobiassen medvirker også.

Tilbake