Søknad om støtte til gravferd (NAV)


Folketrygden kan yte behovsprøvd gravferdsstønad med utgangspunkt i siste tilgjengelige likning/selvangivelse. I de fleste tilfeller gjelder at støttebeløpet reduseres med summen av avdødes finansformue og det forsikringsbeløpet som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Link til NAV sine infosider om støtte https://www.nav.no/no/Person/Pensjon/Andre+pensjonsordninger/st%C3%B8nad-ved-gravferd-og-b%C3%A5retransport

Tilbake