Utfordringer med overflatevann


Grunnet mye nedbør i år har vi problemer med overflatevann på mange av kirkegårdene i kommunen.

Vi beklager situasjonen på det sterkeste, og har forståelse for at dette oppleves uverdig for de som har gravstøtter i de våteste områdene.

Kirkevergen er klar over situasjonen og jobber med tiltak for å løse problemene.

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med kirkevergens servicetorg på tlf 52810001

Tilbake