Betaling ved gravferd


Leie av kirkene til begravelse for person med tilhørighet i prostiet (kommunen)

Leie av kirkene til begravelse skal det i utgangspunktet ikke betales for så lenge avdøde har tilhørighet i prostiet.

Med tilhørighet menes at den avdøde var medlem av Den norske kirke og at ett eller flere av følgende punkter er oppfylt:

- Avdøde hadde siste bostedsadresse i kommunen (gjelder også dersom avdøde måtte melde flytting grunnet manglende sykehjemsplass i kommunen)

- Ektefelle bor i kommunen

- Ett av barna bor i kommunen

- Ektefelle eller barn er gravlagt i kommunen

 

 

Priser for leie av kirke til begravelse for person uten tilhørighet i prostiet (kommunen) men som var medlem av Den norske kirke. prisen er inkludert bruk av kirketjener

Falnes kirke: 3000 kr   

Ferkingstad kirke: 3000 kr     

Åkra kirke: 4000 kr  

Veavågen kirke: 4000 kr

Kopervik kirke: 4000 kr

Stangeland kapell: 1500 kr

Avaldsnes kirke: 4000 kr

Torvastad kirke: 3000 kr

Norheim kirke: 4000 kr

Bruk av organist medfølger 2000 kr ekstra for alle kirker 

 

 

Leie av kirke til begravelse for person som ikke var medlem av Den norske kirke, inkl kirketjener:

Falnes kirke: 4000 kr   

Ferkingstad kirke: 4000 kr     

Åkra kirke: 5000 kr  

Veavågen kirke: 5000 kr

Kopervik kirke: 5000 kr

Stangeland kapell: 2500 kr

Avaldsnes kirke: 5000 kr

Torvastad kirke: 4000 kr

Norheim kirke: 5000 kr

Bruk av organist medfølger 2000 kr ekstra for alle kirker 

 

Tilbake