Engasjement som menighetsarbeider


Den norske kirke

KARMØY KIRKELIG FELLESRÅD

Falnes og Ferkingstad sokn

 

Folketallet i Ferkingstad sokn og Falnes sokn er rundt 5.500. Menighetene har et aktivt arbeid blant barn og unge, både i menighetens egen regi og i samarbeid med frivillige organisasjoner. Menighetene har felles stab. Plan for trosopplæring ble godkjent våren 2016.

 

80% ENGASJEMENT SOM MENIGHETSARBEIDER

Fom. 15.08.2017 tom. 14.08.2018

Er du glad i barn og ungdom? Ønsker du en stilling hvor du kan få dele det viktigste i verden med dem?

I Falnes og Ferkingstad sokn vil du ha en unik mulighet til å nå barn og ungdom med budskapet om Jesus – noe som vil gi betydning for dem resten av livet!

 

Du vil få jobbe sammen med et sterkt team bestående av administrasjonsleder, menighetspedagog, diakonimedarbeider, kirketjener, sokneprest og kantor.

 

Arbeidsoppgaver

 • Trosopplæring
 • Diakonale tiltak i samarbeid med andre medarbeidere i stab og frivillige.
 • Rekruttere og veilede frivillige medarbeidere.
 • Generelt samarbeid med øvrig stab om å bygge menighet

 

Kvalifikasjoner

 • Engasjement for å hjelpe barn og unge til å bli bedre kjent med Jesus.
 • Samarbeidsevner, personlig egnethet og relevant erfaring vil bli vektlagt
 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Erfaring med undervisning og planarbeid er ønskelig
 • Relevant bakgrunn/ utdanning/ erfaring vektlegges

 

Vi tilbyr

 • Meningsfylte, varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med engasjerte medarbeidere - ansatte og frivillige
 • Lønn i henhold til HTA. God pensjonsordning i KLP

 

Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av kirkelovens § 29. Det må påregnes noe arbeid ettermiddag/kveld og helg i perioder.

For nærmere opplysninger: adm.leder i Ole Thomas Fidjeland eller ass. kirkeverge Eva B. Kvalevaag (begge: tlf: 52 81 00 01). Søknad sendes til: KKF v/ ebk@karmoykirken.no.

Søknadsfrist: snarest                                                                      Tiltredelse: 15.08.2017

 

Tilbake