Avaldsnes - Kateket/menighetspedagog - 100% fast


Den norske kirke

KARMØY KIRKELIG FELLESRÅD

Avaldsnes sokn

Folketallet i Avaldsnes sokn er om lag 4.400. Menigheten har et aktivt arbeid blant barn og unge, både i menighetens egen regi og i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Avaldsnes menighet har adm.leder, sokneprest, kateket, kantor, barne- og ungdomsarbeider, trosopplæringsmedarbeider, kirketjener og menighetsarbeider.

Plan for trosopplæring er i sluttfasen, og vil bli godkjent våren 2016.

 

Vi søker etter

 

KATEKET/MENIGHETSPEDAGOG - 100 % FAST STILLING.

Kateket/menighetspedagog leder menighetens undervisningsarbeid blant barn og unge. Arbeidet utføres i samarbeid med øvrig stab og frivillige, og vil bestå av følgende

Arbeidsoppgaver

 • Konfirmantarbeid.
 • Ledertrening/lederutvikling
 • Ungdomsarbeid
 • Deltakelse i organisering/arrangering av enkelte breddetiltak.
 • Deltakelse i gudstjenester tilknyttet trosopplæring.
 • Skole/barnehage-kirke samarbeid.

 

Kvalifikasjoner

 • Engasjement for å dele det kristne budskap med barn og unge.
 • Utdannelse som kateket eller pedagog med minimum 60 studiepoeng i kristendom.
 • Søkere med annen relevant kompetanse/erfaring kan vurderes.
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Søker må være medlem av Den norske kirke.

 

Vi tilbyr

 • Lønn iht HTA. God pensjonsordning i KLP.
 • Varierte, fleksible og givende arbeidsdager i samarbeid med positive medarbeidere

 

Opplysninger om samlivsform vil kunne bli innhentet og vektlagt ved tilsetting, jfr. Arbeidsmiljølovens § 13-3. Ved ansettelse må politiattest framlegges, jfr kirkeloven § 29.

For nærmere opplysninger om arbeidsoppgaver: adm.leder i Avaldsnes Kristin Skofteland eller ass. kirkeverge Per Gunvald Haaland (begge: tlf: 52 81 00 01). Søknad sendes til: kirkevergen@karmoykirken.no.

 

Søknadsfrist: 19.mai                      Tiltredelse: slutten av oktober 2016

 

 

Tilbake