Maria Pedersen fra Avaldsnes ordineres 10.jan 2016


10 ungdommer som har gått i Testimonia, har siden starten tatt valget til å bli prest. Maria Pedersen (25 år) er den tiende. Hun blir ordinert til luthersk prest som skal gjøre sin første tjeneste i Metodistkirken. 

Ut av ungdomsmiljøet/ten sing-koret Testimonia har det i løpet av 38 år blitt mange ungdommer som har gått inn i kirkelig arbeid, deriblant 10 ungdommer som er blitt prester.

Maria Pedersen er den 10. personen i dette miljøet som nå går inn i prestetjeneste. Det er et godt bidrag inn i ei tid med prestemangel.
Maria er vokst opp på Avaldsnes og har vært aktiv i håndball,skolekorps, kristen ungdoms klubb og Testimonia samtidig som hun også ble aktiv på Norheim i Nytt Liv (ten sing kor).

Fra 2009 -15 har hun studert på Menighetsfakultetet. Parallelt har hun hatt deltidsjobb i Centralkirken (Metodistkirke i Oslo). Fra 1.januar 2016 starter hun 100 % som prest i Centralkirken, hun blir ordinert som luthersk prest og skal jobbe i Metodistkirken i sin første tjeneste. Dette sier noe om at gamle skillelinjer er blitt myket godt opp.

Maria sier: "Jeg har vært heldig med de kristne miljøene jeg møtte i oppveksten, spesielt på Avaldsnes og Norheim. Det var gode ledere som så meg, ga meg tillit, oppgaver og positiv feedback. Ledere som klarte å skape et miljø som det var gøy og godt å være i. I dette ligger mye av grunnen til at jeg ønsker å jobbe i kirken. Jeg har løyst til å gi noe tilbake til miljøene som gjorde så mye med meg. Samtidig ser jeg et stort privilegium å få lov til å jobbe med mennesker i alle aldre og i alle faser av livet, og jobbe for noe som er større enn meg selv!"

På ordinasjonen vil biskop Erling Pettersen være sammen med tilsynnsmann i Metodistkirken Øyvind Helliesen.
Dagens Testimonia-ungdommer vil selvsagt synge på ordinasjonsgudstjenesten!

Tilbake