Ny kirkeverge søkes


Kirkevergen i Karmøy går over i pensjonistenes rekker etter 26 års tjeneste. Søknadsfrist: 31.10.2015.


Av den grunn lyses stillingen ledig med ønsket tiltredelse medio mars 2016.
Karmøy kirkelig fellesråd har ansvar for personal, økonomi, kirkebygg og kirkegårder i Karmøy. Kommunen har ca.42000 innbyggere, av disse er 82 % medlemmer av Den norske kirke. Kommunen er oppdelt i åtte sokn, og er eget prosti.
Karmøy kommune, Karmøy prosti og Karmøy kirkelig fellesråd(KKF) har sammenfallende grenser.
KKF er arbeidsgiver for 52 ansatte (37 årsverk), og har et driftsbudsjett på 36 mill. Ni prester arbeider innenfor samme område.
Kirkevergens stab består av fem personer, og har kontorfellesskap med prosten i Karmøy.
For tiden pågår arbeidet med ny kirke i Kopervik – antas ferdig 2017.


Kirkeverge

Arbeidsoppgaver
• Lede fellesrådets arbeid ut fra lover og forskrifter
• Være synlig leder for fellesrådets tilsatte(personalansvar)
• Lede fellesrådets strategi- og utviklingsarbeid
• Ivareta og utvikle kontakten med Karmøy kommune
• Budsjett- og økonomiansvar for fellesrådet
• Sørge for god forvaltning av kirker og gravplasser
• Være fellesrådets talsperson gjennom media og annen utadrettet virksomhet
• Være sekretær for fellesrådet og andre utvalg

Kvalifikasjoner
• Det søkes etter person med relevant utdanning på universitets-/høyskolenivå og som har kompetanse og erfaring innen:
• Ledelse og personalforvaltning
• Økonomi/budsjettstyring, administrasjon og forvaltning
• Strategi-, plan- og utredningsarbeid
• Det er ønskelig med kjennskap til Den norske kirkes organisasjon, og det kreves medlemskap i Den norske kirken

Personlige egenskaper
• Tydelig leder
• Gode samarbeidsevner
• Strukturert og med evne til å ha oversikt
• Gjennomføringsevne
• Personlig egnethet

Vi tilbyr
• Lederavtale
• 100 % heltid, fast
• Lønn etter avtale
• Tilsetting etter gjeldende lover, regler og tariffavtaler i Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon tariffavtale
• Pensjons- og forsikringsordninger i Kommunal landspensjonskasse (KLP)
• 6 måneders gjensidig prøvetid

Arbeidsted
• Kopervik Ungdoms - og Alders –senter, Sveinsvolljordet 9, Kopervik.


Søknad med CV registreres på www.kirkejobb.no. Referanser må oppgis.

Kontaktinfo
Kjell Bårdsen, KKF – fellesrådsleder tlf. 95194816
Marta Lunde Medhaug, Kirkeverge –tlf. 52810001/91357421


Tiltredelse: medio mars 2016       Søknadsfrist: 31.10.2015

Tilbake