Dirigent ungdomskoret Sola Fide - Åkra og Vedavågen


Åkra og Vedavågen sokn har ledig engasjement-stilling. Søknadsfrist: 1. sept.

Åkra sokn

Vedavågen sokn


Menighetene ligger på vestsiden av Karmøy, med et folketall på snaue 12000. Ungdomskoret Sola Fide fylte i fjor 40 år og har hatt sitt utgangspunkt i Åkra menighet frem til i fjor. Nå har koret blitt et fellesprosjekt for begge menighetene som nå ønsker å satse litt større for å løfte dette arbeidet i en prosjektperiode på 3 år. Koret teller i dag i overkant av 20 medlemmer i aldersgruppen 15 – 25 år, og har sitt virke første og fremst i gudstjenestelivet i de to menighetene. Det er utarbeidet et prosjektdokument med utdypende informasjon om vår nye 3-års prosjektsatsning som er tilgjengelig for den som ønsker mer informasjon om dette.

Vi søker etter en

Dirigent for ungdomskoret Sola Fide

som med utgangpunkt i sitt kristne livssyn brenner for å realisere ungdommer inn i en viktig sang og musikktjeneste i våre menigheter. Prosjektperioden er 3 år, med ett års prøveperiode. Dirigenten vil inngå i et teamamarbeid med Vedavågen menighets sin kirkemusiker.

Ansvar

Stillingen vil være en prosjektstilling som forutsetter enkeltpersonforetak med mulighet for å kunne utfakturere inntil kr 80000.- pr. korår, oppstart midt i august og avslutning i begynnelsen av juni hvert år i perioden august 2015 – juni 2018. I prosjektbeskrivelsen fremkommer timegrunnlaget dette er tuftet på. Koret har 2. timers øvelse, en gang i uken, og deltar ved gudstjeneste eller lignende min. 1. gang pr. måned. Det må også påregnes en weekend pr. semester. Det vil inngå en begrenset konfirmantgruppe fra begge menighetene i koret.

Kvalifikasjoner

· Relevant utdannelse i fra høyskolenivå med hovedvekt på rytmisk korledelse.

· Relevant erfaring i fra lignende korarbeid.

· Personlig egnethet i møte med denne aldersgruppen vil bli vektlagt

· Søker må kunne inngå i et teamsamarbeid med stab både i Vedavågen og Åkra menighet.

For nærmere opplysninger og arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner: henvendelse til nåværende dirigent for Sola Fide, og kirkemusiker i Vedavågen menighet; Jostein Myklebust tlf. 90604443, eller daglig leder ved begge menigheter Henning Liknes tlf. 45665249. Søknad sendes henning.liknes@karmoykirken.no

Søknadsfrist: 1. september. Tiltredelse: snarest, etter avtale.
Tilbake