KOPERVIK - TROSOPPLÆRINGSMEDARBEIDER


Søknadsfrist 12.august 2015.


«Kopervik kirke for alle-hele livet»

Kopervik menighet har et aktivt barne- og ungdomsarbeid, både i egen regi og i samarbeid med frivillige organisasjoner. Kopervik sokn har vel 8.800 innbyggere.

Staben i Kopervik består av prest, kateket, kantor, barne- og ungdomsarbeider, kirketjener og adm.leder.


TROSOPPLÆRINGSMEDARBEIDER 80%
Mulig utvidelse med 20 %, under forutsetning av godkjenning i Kopervik menighetsråd

Arbeidsoppgaver
Trosopplæringsmedarbeideren blir sentral i gjennomføringen av trosopplæringsplanen.
• Videreutvikle trosopplæringsarbeidet for alle døpte i menigheten i alderen 0-18 år
• Planlegge, gjennomføre og evaluere trosopplæringstiltak.
• Rekruttere og veilede frivillige medarbeidere
• Samarbeid med andre ansatte i staben


Kvalifikasjoner
• Høyere utdanning som inkluderer pedagogikk/kristendom.
• Søkere med annen utdanning/kompetanse kan vurderes.
• Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
• Dyktige og positive medarbeidere
• Ny kirke som er planlagt innviet 2017.
• Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. God pensjonsordning i KLP. Søkere må være medlem av Den norske kirke. Politiattest må legges fram ved ansettelse, jfr. kirkeloven § 29.
.

Søknadsfrist: 12.august 2015 Tiltredelse: 15.september, eller etter avtale.

For ytterligere informasjon: adm.leder Inger Marie Dagsland i Kopervik menighet og ass. kirkeverge Per Gunvald Haaland (begge 5281 0001). Søknad sendes til Karmøy kirkelig fellesråd, Rådhuset, 4250 KOPERVIK eller kirkevergen@karmoykirken.no.

Tilbake