Torvastad - Trosopplæringsmedarbeider i 50 % fast stilling


Mulighet for utvidelse. Frist: 20. mai. Tiltredelse: 1. august.
Den norske kirke
KARMØY KIRKELIG FELLESRÅD
Torvastad sokn

Torvastad ligger på nordspissen av Karmøy, tvers overfor Haugesund by. Folketallet i soknet er ca. 3400. Menigheten har et aktivt arbeid blant barn og unge, både i menighetens egen regi og frivillige organisasjoner. Menigheten har et utstrakt samarbeid med Torvastad KFUK-M i barne- og ungdomsarbeidet. Sammen med resten av Karmøy prosti får Torvastad tildelt statlige midler til trosopplæring 2014, og vi søker etter

TROSOPPLÆRINGSMEDARBEIDER 
50 % fast stilling, med mulighet for utvidelse

Arbeidsoppgaver 
Trosopplæringsmedarbeideren blir sentral i gjennomføringen av trosopplæringsplanen.
Videreutvikle trosopplæringsarbeidet for alle døpte i menigheten i alderen 0-18 år.
Planlegge, gjennomføre og evaluere trosopplæringstiltak. 
Rekruttere og veilede frivillige medarbeidere.
.
Kvalifikasjoner
Pedagogisk og kristendomsfaglig kompetanse.
Søkere med annen utdanning/kompetanse kan vurderes.
Gode samarbeidsevner, strukturert, selvstendig og glad i utfordringer. 
Erfaring med planarbeid og undervisning er ønskelig. 
Relevant erfaring vektlegges. 
Medlemskap i Den norske kirke.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr 
Dyktige og positive medarbeidere 
Lønn etter KAs tariffavtale. God pensjonsordning i KLP. 

Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av kirkelovens § 29. 

For nærmere opplysninger: adm.leder i Torvastad Tordis Hebnes eller ass. kirkeverge Per Gunvald Haaland (begge: tlf: 52 81 00 01). Søknad sendes til: KKF, Rådhuset, 4250 KOPERVIK eller kirkevergen@karmoykirken.no. 

Søknadsfrist: 20.mai 2014 Tiltredelse: 1. august .

Tilbake