Norheim - Trosopplæringsmedarbeider 100 % fast


Søknadsfrist: 20.mai. Tiltredelse: 1.august
DEN NORSKE KIRKE 
Karmøy kirkelig fellesråd
NORHEIM SOKN

Folketallet i Norheim sokn er om lag 8500. Menigheten har et aktivt barne- og ungdomsarbeid, og har siden 2004 vært prosjektmenighet for trosopplæring. Fra 2014 fikk menigheten ordinære midler til trosopplæringsarbeidet.
 
Norheim menighet betjenes av administrasjonsleder, sokneprest, kateket, kantor, trosopplæringsmedarbeider, diakonimedarbeider og kirketjener.

TROSOPPLÆRINGSMEDARBEIDER
100 % fast stilling

Arbeidsoppgaver
Evaluering og revisjon av trosopplæringsplan, i samarbeid med kateket.
Planlegging og gjennomføring av trosopplæringstiltak i menighet.
Rekruttering og oppfølging av frivillige.
Samarbeid med andre ansatte i staben.

Kvalifikasjoner
Høyere utdanning som inkluderer pedagogikk/kristendom.
Søkere med annen utdanning/kompetanse kan vurderes.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. God pensjonsordning i KLP. Søkere må være medlem av Den norske kirke. Politiattest må legges fram ved ansettelse, jfr. kirkeloven § 29.
 
Nærmere opplysninger på tlf 52 81 00 01 til adm.leder i Norheim Hege Bergtun Hamre eller ass. kirkeverge Per Gunvald Haaland. Søknad sendes til Karmøy kirkelig fellesråd, Rådhuset, 4250 KOPERVIK eller til e-post: kirkevergen@karmoykirken.no.

Søknadsfrist: 20.mai                   Tiltredelse: 1. august 2015

Tilbake