Adm.leder og IT-ansvarlig


Søknadsfrist 3. mai - Tiltredelse: 15. august


Vi har ledige stillinger som

Administrativ leder - 80 % fast stilling

Avaldsnes og Torvastad sokn

Folketallet i Avaldsnes og Torvastad sokn er i underkant av 8 000. Begge menighetene har et aktivt arbeid blant barn og unge, både i menighetens egen regi og i samarbeid med frivillige organisasjoner. Menighetsstabene består av sokneprest, menighetspedagog/kateket, trosopplæringsmedarbeider, kantor, menighetetsarbeider og kirketjener. Stabene har hver sine kontorer, men har felles adm.leder. Hovedarbeidsplass for adm.leder vil være Avaldsnes menighetskontor.

Hovedoppgaver:

Daglig leder for menighetsråd og menighetskontor.

Saksbehandler for menighetsråd.

Ledelse av de KKF/menighets-ansatte. 

Ledelse og koordinering av menighetsarbeidet.

Økonomi: budsjettarbeid og kassererfunksjon.

Komite- og utvalgsarbeid.


IT-ansvarlig for Karmøy kirkelig fellesråd – 20 % fast stilling

KKF har rundt 50 ansatte på sju kontoret med egen pc. Disse brukes indivduelt og opp mot felles server. KKF har gjennom kommunen avtale med eksternt firma for support. Hovedarbeidssted vil være Avaldsnes menighetskontor.

Hovedoppgaver:

Sammen med it-konsulent i eksternt firma sørge for at IT-systemene fungerer tilfredsstillende.

«Første-linje»-støtte til ansatte. 

Innkjøp og oversikt over IT-utstyr.

Oppdatering av KKF sin nettside.


Søkere til begge stillingene kan bli prioritert.


Kvalifikasjoner:

Relevant høgskoleutdannelse. Søkere med annen relevant kompetanse eller erfaring kan vurderes.

Ledererfaring.

Gode samarbeidsevner.

Kjennskap til og medlemskap i Den norske kirke.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

Varierte og spennende arbeidsoppgaver i samarbeid med menighetenes positive ansatte og frivillige.

Opplæring og videreutvikling.

Lønn i henhold til tariff og god pensjonsordning i KLP.

Søkere må være medlem av Den norske kirke. Politiattest må legges fram ved ansettelse, jfr. kirkeloven § 29. 

Nærmere opplysninger på tlf 52 81 00 01 til ass. kirkeverge Per Gunvald Haaland. Søknad sendes til e-post: kirkevergen@karmoykirken.no.


Tiltredelse: 15. august 2015. Søknadsfrist:  3.mai 2015 


Tilbake