Kantor Torvastad - vikariat


Da vår kantor skal ha permisjon søker vi etter kantor - 30 % vikariat i perioden april 2015 – juni 2016. Søknadsfrist 22.februar.


Vi søker en kreativ og allsidig musiker som både behersker orgel og piano, har interesse for menighetsarbeid og evne til samarbeid

Arbeidsoppgaver
Leder for menighetens kirkemusikalske virksomhet (under forutsetning av at vedkommende oppfyller kvalifikasjonskrav i tjenesteordning).
Gudstjenester og andre kirkelige handlinger. 
I samarbeid med menighetens andre kantor, medvirke til å videreutvikle et variert sang- og musikk-liv i menigheten.
Ved spesielle behov kan stillingen tillegges tjeneste i andre sokn.

Kvalifikasjoner
Søkere som oppfyller kvalifikasjonskrav i henhold til tjenesteordning for kantorer vil bli prioritert.
Annen relevant utdannelse og kompetanse kan være av interesse.
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. Søkere må være medlem av Den norske kirke.

For nærmere opplysninger om arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner: henvendelse til adm.leder i Torvastad sokn, Tordis Hebnes eller ass. Kirkeverge Per Gunvald Haaland, begge tlf. 52 81 00 01. Søknad sendes til: kirkevergen@karmoykirken.no

Tiltredelse: ca 20.april Søknadsfrist: 22.februar 

Tilbake