SOMMERVIKARER


Vi søker aktive og motiverte SOMMERVIKARER for GRAVPLASSARBEIDERE OG KIRKETJENERE.


Arbeidsoppgaver


Kirkegårdsarbeider
• stell av grøntanlegg (plenklipping, luking av bed, klipping av hekker o.l.) ved gravplasser og kirkegårder i Karmøy.

Kirketjener
• tjeneste ved gudstjenester, vielser og begravelser, samt renhold.
• Kan evt. kombineres med kirkegårdsarbeider for å få full stilling.
• Må være medlem av Den norske kirke.
Opplæring vil bli gitt.

Søknaden skal inneholde
- Stilling det søkes på
- Periode tilgjengelig for arbeid
- Opplysninger om førerkort
- Referansepersoner + evt. attester
- Kontaktinfo (fødselsdato, adresse, mobil, e-post)

Arbeidstakere over 18 år med førerkort vil bli foretrukket. Søkere må beherske norsk. Avlønning etter gjeldende tariff.

Søknad sendes på e-post til: kirkevergen@karmoykirken.no.
For mer informasjon: ass. kirkeverge Per Gunvald Haaland på tlf 5281 0001.

Søknadsfrist: 1. mars

Tilbake