Trosopplæringsmedarbeider 50 %


Det er ledig fast stilling som trosopplæringsmedarbeider i 50 % i Ferkingstad og Falnes sokn.
Folketallet i Ferkingstad sokn og Falnes sokn er nesten 5.500. Menighetene har et aktivt arbeid blant barn og unge, både i menighetens egen regi og i samarbeid med frivillige organisasjoner. Menighetene har felles stab med adm.leder, sokneprester, kateket, kantor, diakonimedarbeider og kirketjener/menighetsarbeider.
Sammen med resten av Karmøy prosti har Falnes og Ferkingstad fått tildelt statlige midler til trosopplæring i 2014.

TROSOPPLÆRINGSMEDARBEIDER 50 % fast stilling

Arbeidsoppgaver
•    Utarbeidelse av trosopplæringsplan for alle døpte i menighetene i alderen 0 – 18 år.
•    Planlegge, gjennomføre og evaluere trosopplæringstiltak i samarbeid med andre medarbeidere i stab og frivillige.
•    Rekruttere og veilede frivillige medarbeidere.

Kvalifikasjoner
•    Pedagogisk og kristendomsfaglig kompetanse.
•    Søkere med annen utdanning/kompetanse kan vurderes.
•    Gode samarbeidsevner, strukturert, selvstendig og glad i utfordringer.
•    Erfaring med planarbeid og undervisning er ønskelig.
•    Relevant erfaring vektlegges.
•    Medlemskap i Den norske kirke.
•    Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
•    Dyktige og positive medarbeidere
•    Lønn etter KAs tariffavtale. God pensjonsordning i KLP.
Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av kirkelovens § 29. Det må påregnes noe arbeid ettermiddag/kveld og helg i perioder.
For nærmere opplysninger: adm.leder i Ole Thomas Fidjeland eller ass. kirkeverge Per Gunvald Haaland (begge: tlf: 52 81 00 01). Søknad sendes til: KKF, Rådhuset, 4250 KOPERVIK eller kirkevergen@karmoykirken.no.
Søknadsfrist: 7. desember        Tiltredelse: snarest.

Tilbake