Torvastad - 30 % kantor


Ledig fast stilling som kantor i Torvastad sokn. Søknadsfrist er 23.november.

Torvastad ligger på nordspissen av Karmøy, tvers overfor Haugesund by. Folketallet i soknet er ca. 3400. Menigheten har et aktivt sang- og musikkarbeid, i egen regi og blant frivillige. Orgelet i Torvastad kirke ble bygd i 1986 av Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB i Knivsta, Sverige. Det har 20 stemmer fordelt på to manualer og pedal. Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.

 

Da vår kantor av helsemessige årsaker reduserer sin stilling, søker vi etter 

 

Kantor - 30 % fast stilling

 

Vi søker en kreativ og allsidig musiker som både behersker orgel og piano, har interesse for menighetsarbeid og evne til samarbeid

 

Arbeidsoppgaver

  • Leder for menighetens kirkemusikalske virksomhet (under forutsetning av at vedkommende oppfyller kvalifikasjonskrav i tjenesteordning).
  • Gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
  • I samarbeid med menighetens andre kantor, medvirke til å videreutvikle et variert sang- og musikk-liv i menigheten.
  • Ved spesielle behov kan stillingen tillegges tjeneste i andre sokn.

 Kvalifikasjoner

  • Søkere som oppfyller kvalifikasjonskrav i henhold til tjenesteordning for kantorer vil bli prioritert.
  • Annen relevant utdannelse og kompetanse kan være av interesse.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. Søkere må være medlem av Den norske kirke.

 

For nærmere opplysninger om arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner: henvendelse til adm.leder i Torvastad sokn, Tordis Hebnes eller ass. Kirkeverge Per Gunvald Haaland, begge tlf. 52 85 00 01. Søknad sendes til: kirkevergen@karmoykirken.no.

 

Tiltredelse: Etter avtale                                        Søknadsfrist: 23.november 2014

Tilbake