Trosopplæringsmedarbeider 50 %


Avaldsnes sokn

Den norske kirke

KARMØY KIRKELIG FELLESRÅD

Folketallet i Avaldsnes sokn er om lag 4.400. Menigheten har et aktivt arbeid blant barn og unge, både i menighetens egen regi og i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Avaldsnes menighet har adm.leder, sokneprest, kateket, kantor, barne- og ungdomsarbeider, diakonimedarbeider, kirketjener og menighetsarbeider.

Sammen med resten av Karmøy prosti har Avaldsnes fått tildelt statlige midler til trosopplæring i 2014, og vi søker derfor etter

 

TROSOPPLÆRINGSMEDARBEIDER 50 % fast stilling, med mulighet for utvidelse

 

Arbeidsoppgaver

Trosopplæringsmedarbeideren blir sentral i gjennomføringen av trosopplæringsplanen.

Videreutvikle trosopplæringsarbeidet for alle døpte i menigheten i alderen 0-18 år, i samarbeid med stab og frivillige.

Planlegge, gjennomføre og evaluere trosopplæringstiltak.

Rekruttere og veilede frivillige medarbeidere.

 

Kvalifikasjoner

Pedagogisk og kristendomsfaglig kompetanse.

Søkere med annen utdanning/kompetanse kan vurderes.

Gode samarbeidsevner, strukturert, selvstendig og glad i utfordringer.

Erfaring med planarbeid og undervisning er ønskelig.

Relevant erfaring vektlegges.

Medlemskap i Den norske kirke.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr

Spennende oppgaver og et team av dyktige og positive medarbeidere

Lønn etter KAs tariffavtale. God pensjonsordning i KLP.

Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av kirkelovens § 29.

For nærmere opplysninger: adm.leder i Avaldsnes Tordis Hebnes eller ass. kirkeverge Per Gunvald Haaland (begge: tlf: 52 81 00 01). Søknad sendes til: KKF, Rådhuset, 4250 KOPERVIK eller kirkevergen@karmoykirken.no.

Søknadsfrist:     28.september.                 Tiltredelse: etter avtale.

 

 

Tilbake