Trosopplæringsmedarbeider/kirketjener


Den norske kirke 
Karmøy kirkelig fellesråd 
Åkra sokn – Vedavågen sokn


Åkra sokn og Vedavågen sokn har et totalt innbyggertall på hhv 8.000 og 2.700. Menighetene fikk tildelt trosopplæringsmidler i 2014. Åkra sokn søker nå etter trosopplæringsmedarbeider som blir sentral i gjennomføringen av trosopplæringsplanen og kontinuerlige tiltak. Menighetspedagog vil ha ansvar for trosopplæringsplan og ta aktivt del i tiltak. Menigheten fokuserer på at trosopplæringen knyttes til gudstjenestearbeidet. Da nåværende kirketjener/renholder i Vedavågen sokn går over i annen stilling søkes det også etter hans etterfølger.
Følgende to ledige stilling kan søkes enkeltvis eller samlet

TROSOPPLÆRINGSMEDARBEIDER – 80 % fast stilling Åkra Sokn

Arbeidsoppgaver
· Trosopplæringsmedarbeideren blir sentral i gjennomføringen av trosopplæringsplanen.
· Planlegge, gjennomføre og evaluere trosopplæringstiltak for alle døpte i menigheten i alderen 0-18 år, i samarbeid med menighetspedagog, øvrig stab og frivillige.
· Rekruttere og følge opp frivillige medarbeidere
· Åkra menighet samler inn egne midler til deler av stillingen. Noe arbeid vil derfor knyttet til det kontinuerlige barne- og ungdomsarbeidet.

Kvalifikasjoner
· Pedagogisk og kristendomsfaglig kompetanse.
· Gode samarbeidsevner, strukturert, selvstendig og glad i utfordringer.
· Erfaring med planarbeid og undervisning er en fordel.
· Søkere med annen utdanning/kompetanse kan vurderes.
· Personlig egnethet vil bli vektlagt

KIRKETJENER/RENHOLDER – 20 % fast stilling Vedavågen sokn

Arbeidsoppgaver
· Renhold i forbindelse med kirkelige handlinger.
· Kirketjeneroppgaver ved begravelser
· Enkle vaktmesteroppgaver

Kvalifikasjoner
· Stå-på-humør og personlig egnethet blir vektlagt.

Lønn etter KAs tariffavtale. God pensjonsordning i KLP. Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av kirkelovens § 29. Trosopplæringsmedarbeiderstillingen har delt arbeidsgiveransvar mellom Karmøy kirkelig fellesråd og Åkra sokneråd.

Søknadsfrist: 10.august 2014 Tiltredelse: snarest eller etter avtale.

For ytterligere informasjon: adm.leder Henning Liknes i Åkra og Vedavågen sokn og ass. kirkeverge Per Gunvald Haaland (begge 5281 0001). Søknad sendes til Karmøy kirkelig fellesråd, Rådhuset, 4250 KOPERVIK eller kirkevergen@karmoykirken.no.
Tilbake