Diakon/diakonimedarbeider


 • Den norske kirke
  KARMØY KIRKELIG
  FELLESRÅD
  Falnes og Ferkingstad sokn
   
  Folketallet i Ferkingstad sokn og Falnes sokn er nesten 5.500. Menighetene har et aktivt arbeid blant for alle aldre. Menighetene har felles stab med adm.leder, sokneprester, kateket, kantor,
  diakonimedarbeider og kirketjener/menighetsarbeider.

  Da vår diakonimedarbeider har søkt om permisjon i deler av sin stilling søker vi etter

  DIAKONI/DIAKONIMEDARBEIDER - 
  50 % vikariat i perioden 01.08.2014 – 31.07.2015
   
  Arbeidsoppgaver    
  - I samarbeid med diakonimedarbeider – oppfølging av diakonale tiltak ihht plan.      
  - Rekruttering og oppfølging av frivillige
  - Deler av stillingen er arbeid tilknyttet menighetens barne- og ungdomsarbeid.
   
  Kvalifikasjoner
  - Pedagogisk og kristendomsfaglig kompetanse.
  - Godkjent diakonutdanning for diakon/diakonimedarbeiderstillingen.
 • - Søkere med annen utdanning/kompetanse kan vurderes.
  - Gode samarbeidsevner, strukturert, selvstendig og glad i utfordringer.
 • - Erfaring med planarbeid og undervisning er ønskelig.
  - Relevant erfaring vektlegges.
  - Medlemskap i Den norske kirke.
  - Personlig egnethet vil bli vektlagt.
   
  Vi tilbyr
 • - Dyktige og positive medarbeidere
  - Lønn etter KAs tariffavtale. God pensjonsordning i KLP.
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av kirkelovens §
  29. Det må påregnes noe arbeid ettermiddag/kveld og helg i perioder. For nærmere opplysninger: adm.leder i Ole Thomas
  Fidjeland eller ass. kirkeverge Per Gunvald Haaland (begge: tlf: 52 81 00 01). Søknad sendes til: KKF, Rådhuset, 4250 KOPERVIK eller
  kirkevergen@karmoykirken.no.
 • Søknadsfrist: 10. august 2014           Tiltredelse: snarest, eller etter avtale.
Tilbake