Lover og foreskrifter vedr. gravferd og gravplasser


Bestemmelser for gravferd, gravplasser og kirkegårder reguleres i Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) og tilhørende forskrifter.

Lokalt har Karmøy forskrift om gravfplassvedtekter, siste gang vedtatt i 2022.
 
Dersom asken etter en avdød ønskes spredt på havet eller i naturen, er det Statsforvalteren som avgjør om søknaden kan innfris. Nedenfor finner du lenke til Statsforvalterens orientering om askespredning med søknadsskjema.

Lenker:
Tilbake