Lover og foreskrifter vedr. gravferd og gravplasser


Bestemmelser for gravferd, gravplasser og kirkegårder reguleres i Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) og tilhørende forskrifter.

Lokalt har Karmøy vedtekter for gravplassene, siste gang vedtatt i 2014.
 
Dersom asken etter en avdød ønskes spredt på havet eller i naturen, er det Fylkesmannen som avgjør om søknaden kan innfris. Nedenfor finner du lenke til Fylkesmannens orientering om askespredning med søknadsskjema.

Lenker:
 

Tilbake