Gravstell


GRAVSTELL - 2 skjema
Dersom det ønskes hjelp til å stelle gravene, kan vi hjelpe til med dette. Prisen pr år er fra 1.1.2013 kr 1.375,- inkl. mva.
 
Dette ordnes på to måter, enten ved årlig betaling, eller oppretting av et gravfond som belastes hvert år. Et gravfond kan opprettes for det det antall år som graven er festet/fredet, dvs 10 - 20 år. Et gravfond skal kun dekke gravstell, ikke festeavgift.
Det er ett skjema for hver avtale: GRAVSTELL, 1-årig avtale og GRAVFOND, årlig trekk fra legatkonto.
 

Tilbake