Gravstell


 

Mange er forhindret fra å stelle gravene til sine kjære av ulike årsaker. KKF kan tilby en stellavtale som inneholder planting av liljer til påske, planting av vårblomster før 17. mai, påfyll med planter til sommeren, planting av høstlyng, samt granbar og mose til jul. Alle stellavtaler inneholder i tillegg generelt vedlikehold i form av jordfornyelse, gjødsling og vanning, samt administrasjonsutgifter. Graver med plate får selvvanningspotte inkludert i prisen.

Pris på gravstell er fastsatt til kr. 2600,- pr. grav pr. år f.o.m. 01.01.2022. Ved opprettelse av ny avtale, vil det kunne kreves en startavgift på kr. 1000 for å dekke utgifter til forarbeid og innkjøp til oppstartsmateriell.

For bestilling av gravstell fylles følgende skjema ut:  GRAVSTELL  1-årig avtale.

Avtalen fornyes automatisk hvert år og pris justeres i samsvar med konsumprisindeksen hvis ikke annen beskjed blir gitt. Avtalen er ikke bindende, og kan når som helst sies opp. For inneværende år må avtalen sies opp innen 31. januar.

Ønsker du hjelp med bestilling? Ring: 52810001

 

Tilbake