Gravstein


GRAVSTEIN
Det er de pårørende som har ansvar for å sette opp gravstein/gravminne. Ofte ønsker man å få satt opp gravminnet så snart det lar seg gjøre etter gravferden. Gravstein kan bestilles hos et steinfirma. Hvilket firma som velges, er det pårørende som bestemmer.
 
Det er detaljerte regler for hvordan en gravstein skal være med hensyn til mål, volum og vekt. Det må søkes om godkjenning før steinen settes opp. Dette ordnes som regel av steinfirma.
 
ERKLÆRING
I tillegg til søknad (med målsatt tegning) må det vedlegges en erklæring om det skal monteres plate foran steinen og lykt eller vase. Dette er utstyr som kan være utsatt for skade, og settes opp på eget ansvar. Dersom steinfirmaet ikke har teksten innarbeidd i søknadsskjemaet sitt, må eget skjema vedlegges. SKJEMAET er i PDF-format og kan fylles ut før utskrift.

Ta gjerne kontakt med servicetorget på telefon 52 81 00 01 dersom det er spørsmål.
Tilbake