Glede over fortsatt prostidiakon i Karmøy


– Kjempekjekt at vi får muligheten til å fortsette med de prosjektene som er påbegynt, og at vi kan få fortsette med dette viktige arbeidet, sier prostidiakon i Karmøy, Janne Kristine Eng, etter vedtaket i kommunestyret om at stillingen opprettholdes.

 

I fjor ble det opprettet en ny stilling som prostidiakon i Karmøy, som et prøveprosjekt i et spleiselag mellom Stavanger bispedømme, Karmøy kirkelige fellesråd og Karmøy kommune. I midten av juni vedtok kommunestyret i Karmøy å videreføre sin satsing på stillingen ut 2020 samt i år 2021.

Prostidiakon Janne Kristine Eng er ikke overraskende godt fornøyd med avgjørelsen. Arbeidsoppgavene i den nye stillingen har vært både varierte og meningsfylte, forteller hun. 

– Diakoni er kirkens omsorgsarbeid, og jeg får jobbe med mange forskjellige grupper. Dette første året i prosjektstillingen har jeg hatt mye fokus på kirkens tilbud til mennesker med psykisk utviklingshemming. Det er et mål at det diakonale arbeidet skal utgjøre en forskjell i menneskers liv, og det er fint når vi får oppleve at dette skjer. Jeg har et fokus på å bygge gode relasjoner og samarbeid, og å benytte meg av de mulighetene som blir lagt i min veg.

Ord og toner i sansehagene
– Hvordan går det å jobbe over et såpass stort område?
– Jeg synes det er spennende å bli kjent med nye steder og nye folk. Dette gir en fin variasjon i arbeidet, og gir meg mulighet til å bruke kreativiteten min, forteller Eng.

24. juni organiserte hun «Sommermøter i hagen» på Vea sykehjem, til glade og fornøyde tilbakemeldinger fra beboere og ansatte.
– Vi var en gruppe på fem som hadde samlinger med mye sang og musikk i tre av hagene på sykehjemmet. Beboere og personale kom ut på terrasser og uteområde, og fikk med seg ord og toner i fint sommervær, sier Eng, som også er aktiv i gospelkoret Voice of Joy.

Starter HEL-kor med musikkterapeut
Fremover har Eng flere planer for diakoniarbeidet på Karmøy.
– Det største prosjektet jeg har på trappene til høsten er oppstart av "HEL-kor, Karmøy". Sammen med musikkterapeut Alice H. Solum skal jeg starte opp et kor for mennesker med utviklingshemming i Karmøy, og øvelsene skal være i Veavågen kirke. Vi er mange som gleder oss til dette! Ellers kan jeg nevne at jeg skal være med og legge til rette for førstehjelpskurs med HLR på små barn i forbindelse med Babysang i menighetene, og jeg skal fortsette å være tilgjengelig i forbindelse med sorgarbeid blant utviklingshemmede.

Tilbake