KIRKEMUSIKER 50% fast stilling


Veavågen menighets visjon: Kristent fellesskap for alle

Veavågen menighet ble etablert som nytt menighetsfellesskap i 2007, fikk kirkebygg i 2009, og ble skilt ut som eget sokn i 2011. Menigheten har et aktivt kristent arbeid blant mennesker i alle generasjoner. Arbeidet er preget av stor bredde, og stor frivillig deltakelse og ledelse. Veavågen kirke har et Yamaha c6 flygel fra 2009 og et digitalt Johannus Monarke kirkeorgel fra 2017. Kirken fikk ny altertavle mai 2020

For mer informasjon :  http://www.vedavagenkirke.no

 

Brenner du for å bygge menighet? Ønsker du en stilling hvor du kan få dele det viktigste i verden med mennesker i ulik alder? I Veavågen menighet vil du ha en unik mulighet til å nå mennesker med budskapet om Jesus – noe som vil gi betydning for dem resten av livet!

I Veavågen vil du få jobbe sammen med en stor gruppe engasjerte frivillige og en dedikert stab.

 

Vi har følgende stilling ledig :

 

KIRKEMUSIKER 50% fast stilling ( forlenget søknadsfrist)

 

Veavågen menighet er en aktiv menighet, som helt fra starten av har hatt sang og musikk som en del av sin identitet. Du skal samarbeide tett med frivillige og stab. På gudstjenestene har  flygelet blitt brukt som hovedinstrument.

 

 

Arbeidsoppgaver:

 • arbeide i tråd med visjonen til Veavågen kirke
 • bidra til at sang og musikk blir brukt på en måte som samler menigheten og bygger fellesskap mellom mennesker og Gud.
 • spille på gudstjenester/være musikalsk leder for band o.l.
 • skaffe og tilrettelegge for forsangere, musikere og solister på gudstjenestene
 • korarbeid
 • delta aktivt og bidra musikalsk på andakter og arrangementer i menigheten
 • være organist i begravelser og vielser
 • rekruttere og veilede frivillige medarbeidere
 • samarbeid med frivillige og stab om ulike tiltak i menigheten
 • bidra aktivt i tweensarbeidet
 • delta i konfirmantarbeid og trosopplæringstiltak
 • arrangere konserter og sangkvelder

 

 

 

Vi ønsker personer som:

 • har engasjement for å dele det kristne budskap med andre mennesker
 • er motivert for å være med å bygge og videreutvikle Veavågen menighet
 • stimulerer andre til deltakelse og har gode samarbeidsevner
 • rekrutterer,leder og innspirerer frivillige medarbeidere
 • har god evne til å kommunisere med barn, ungdom og voksne
 • er faglig dyktig og har relevant utdannelse.
 • har gode lederferdigheter
 • kan jobbe selvstendig, ryddig og strukturert
 • er en allsidig og trygg musiker som behersker ulike musikalske uttrykk og instrumenter
 • er medlem i Den norske kirke
 • behersker norsk muntlig og skriftlig

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.

 

Vi tilbyr:

 • Meningsfylte, varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med engasjerte medarbeidere - ansatte og frivillige
 • Lønn i henhold til HTA. God pensjonsordning i KLP

 

Ved ansettelse må politiattest framlegges, jfr kirkeloven § 29. Det må påregnes arbeid ettermiddag/kveld og helger. Den som ansettes må ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

For nærmere opplysninger om arbeidsoppgaver: Kontakt: ass.kirkeverge Eva B. Kvalevaag eller prost Ove Sjursen(tlf: 52 81 00 01). Søknad sendes til: ebk@karmoykirken.no.

Søknadsfrist: 04.10.20                                 Tiltredelse: etter nærmere avtale

Tilbake