Orgler i Karmøykirken -10 orgler på 5 minutter


I november 2020 tilbrakte fotograf Jonny Engelsvoll og lydmann Tollak Friestad en dag sammen med organistene i Karmøy. Sammen laget de en film som presenterer alle orglene og kirkene i prostiet, der Johann Pachelbels Canon in D er gjennomgangsmusikken. Filmen er bestilt av Karmøy kirkelig fellesråd. Nyt resultatet! https://www.youtube.com/watch?v=wCDbXq8dMEA

Tilbake