Barne-og ungdomsarbeider – 40 % fast stilling


Kopervik menighets visjon: Kopervik kirke- for alle hele livet

Kopervik kirke ligger i Karmøy kommune. Det er pr. i dag ca 7000 medlemmer i menigheten. Det er stadig utbygging i området, noe som medfører et raskt stigende folketall.  Menigheten har et aktivt kristent arbeid blant mennesker i alle generasjoner. Kopervik menighet har en godt utbygget lokal trosopplæringsplan som stadig er i utvikling.

 For mer info: www.kopervik.karmoykirken.no

 

Barne-og ungdomsarbeider – 40 % fast stilling.

Er du glad i barn og ungdom? Ønsker du en stilling hvor du kan få dele det viktigste i verden med dem? I Kopervik menighet vil du ha en unik mulighet til å nå barn og ungdom med det kristne budskap – noe som vil gi betydning for dem resten av livet!

Som barne-og ungdomsarbeider vil du ha medansvar for oppfølging og gjennomføring av menighetens trosopplæringsplan, samt annet arbeid blant barn og unge i aldersgruppen 0-18 år. Du vil få jobbe sammen med et team bestående av administrasjonsleder, kateket, menighetspedagog, sokneprest og organist.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere trosopplæringstiltak i henhold til trosopplæringsplanen
 • Rekruttere, følge opp og veilede frivillige medarbeidere.
 • Drive ledertrening/lederutvikling
 • Deltakelse i gudstjenester
 • Generelt samarbeid med øvrig stab om å bygge menighet

 

Vi ønsker en person som:

 • har engasjement for å dele det kristne budskap med barn og unge
 • stimulerer andre til deltakelse og har gode samarbeidsevner
 • brenner for å være med å bygge Kopervik menighet
 • trives godt sammen med barn og ungdom
 • har god evne til å kommunisere med barn, ungdom og voksne
 • kan jobbe selvstendig, ryddig og strukturert
 • har relevant kristendomfaglig utdannelse
 • har erfaring med lignende arbeid, planarbeid og undervisning
 • er medlem i Den norske kirke

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.

Ved manglende utdannelse er det ønskelig at den som blir ansatt tar relevant utdannelse / kompetanseheving.

Det er en fordel om søker har anledning til å kombinere stillingen med andre stillinger i menigheten.

 

Vi tilbyr:

 • Meningsfylte, varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med engasjerte medarbeidere - ansatte og frivillige
 • Lønn i henhold til HTA. God pensjonsordning i KLP
   

Ved ansettelse må politiattest framlegges, jfr kirkeloven § 29. Det må påregnes arbeid ettermiddag/kveld og helger. Den som ansettes må ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

For nærmere opplysninger om arbeidsoppgaver:

Kontakt: adm.leder Inger Marie Dagsland   ( tlf: 52 81 00 10).

Søknad sendes til: ebk@karmoykirken.no.

 

Søknadsfrist: 11.05.2021                  Tiltredelse: 01.08.2021

Tilbake