Kateket – 100 % vikariat f.o.m. 01.08.2021 t.o.m. 31.07.2022.


Falnes og Ferkingstad ligger i Karmøy kommune. Det er pr. i dag ca.4 140 medlemmer i menighetene.  Menighetene har et aktivt kristent arbeid blant mennesker i alle generasjoner. Det er utarbeidet en god lokal trosopplæringsplan som er i stadig utvikling.

 For mer info: www.falnes.karmoykirken.no, www.ferkingstad.karmoykirken.no

 

Vi søker etter

Kateket – 100 % vikariat f.o.m. 01.08.2021 t.o.m. 31.07.2022.

Er du glad i barn og ungdom? Ønsker du en stilling hvor du kan få dele det viktigste i verden med dem? I Falnes og Ferkingstad menigheter vil du ha en unik mulighet til å nå barn og ungdom med budskapet om Jesus – noe som vil gi betydning for dem resten av livet!

Som kateket vil du ha et ansvar for gjennomføring av menighetens undervisningsarbeid for aldersgruppen 0-18 år sammen med trosopplærer. Kateketen vil blant annet ha ansvar for menighetens konfirmantopplegg, samt ha medansvar for oppfølging og gjennomføring av menighetens trosopplæringstiltak. Du vil få jobbe sammen med et team bestående av administrasjonsleder, trosopplærer, diakon, 2 sokneprester, kirketjener og organist.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for menighetens undervisningsarbeid.
 • Planlegging, organisering og gjennomføring av menighetens konfirmantopplegg.
 • Planlegge og gjennomføre trosopplæringstiltak i henhold til trosopplæringsplanen.
 • Rekruttere, følge opp og veilede frivillige medarbeidere.
 • Drive ledertrening/lederutvikling.
 • Deltakelse i gudstjenester tilknyttet konfirmantarbeid og trosopplæring.
 • Skole-kirke og barnehage-kirke samarbeid.
 • Generelt samarbeid med øvrig stab om å bygge menighet.

 

Vi ønsker en person som:

 • Har engasjement for å dele det kristne budskapet med barn og unge
 • Er motivert for å være med å bygge menighet
 • Stimulerer andre til deltakelse og har gode samarbeidsevner
 • Har god evne til å kommunisere med barn, ungdom og voksne
 • Trives godt sammen med ungdom
 • Kan jobbe selvstendig, ryddig og strukturert
 • Har relevant pedagogisk og kristendomfaglig utdannelse eller erfaring (kateketutdannelse prioriteres)
 • Har erfaring med planarbeid og undervisning
 • Er medlem i Den norske kirke

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr:

 • Meningsfylte, varierte og spennende arbeidsoppgaver.
 • Samarbeid med engasjerte medarbeidere - ansatte og frivillige.
 • Lønn i henhold til HTA. God pensjonsordning i KLP.

Ved ansettelse må politiattest framlegges, jfr kirkeloven § 29. Det må regnes med arbeid ettermiddag/kveld og helger. Den som ansettes må ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

For nærmere opplysninger om arbeidsoppgaver:

Kontakt: administrasjonsleder Ole Thomas Fidjeland, eller ass. kirkeverge Eva B. Kvalevaag

( tlf: 52 81 00 01). Søknad sendes til: ebk@karmoykirken.no.

 

Søknadsfrist: 31.05.  2021                 Tiltredelse: 01.08.2021

Tilbake