Karmøykirken > Livets gang > Gravferd

Gravferd / Bisettelse

Alt har sin tid – også døden. De fleste knytter sterke, men ofte ulike følelser til møtet med døden. Gravferden har stor betydning i arbeidet med å ta en følelsesmessig avskjed med den døde. Ved kremasjon blir personen bisatt. Seremonien for gravferd og bisettelse er lik, bortsett fra at ved bisettelse skjer en evt. jordpåkastelse inne i seremonirommet. Minneord, kransepålegging, lystenning, opplesing og bønner, gir de som er med mulighet til å markere gravferden/bisettelsen som en viktig hendelse i familien og vennekretsen. Gravferden skjer oftest innen en uke, maksimum innen 10 virkedager. Urnen etter kremasjon må settes i jorda innen 6 måneder.

Planleggingen

I dag kan et begravelsesbyrå ta seg av mye av det praktiske rundt begravelsen. Dersom noen er i tvil om hvor en kan henvende seg, kan Servicetorget (tlf.52 81 00 01) gi råd. Pårørende blir anbefalt å ta seg litt tid til å kjenne på og snakke om hvilke deler av forberedelsene en ønsker å gjøre selv. Byråene vil kunne gi en oversikt over hva de kan hjelpe med.

Gravferd

Gravferdsbrosjyre
NAV støtte til gravferd
Kremasjon og askespredning
Betaling ved gravferd
Kirkegårder
Gravferder de nærmeste dagene
Gravsøk - tidligere gravlagde

Søk her

Medlemmer i organisasjonen DIS Norge har fotografert en mengde gravstøtter i Karmøy. Trykk på denne lenken for å finne ut mer.

Lover og foreskrifter vedr. gravferd og gravplasser

Bestemmelser for gravferd, gravplasser og kirkegårder reguleres i Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) og tilhørende forskrifter.

Lokalt har Karmøy vedtekter for gravplassene, siste gang vedtatt i 2014.
 
Dersom asken etter en avdød ønskes spredt på havet eller i naturen, er det Fylkesmannen som avgjør om søknaden kan innfris. Nedenfor finner du lenke til Fylkesmannens orientering om askespredning med søknadsskjema.

Lenker:

Gravstell

GRAVSTELL - 2 skjema
Dersom det ønskes hjelp til å stelle gravene, kan vi hjelpe til med dette. Prisen pr år er fra 1.1.2013 kr 1.375,- inkl. mva.
 
Dette ordnes på to måter, enten ved årlig betaling, eller oppretting av et gravfond som belastes hvert år. Et gravfond kan opprettes for det det antall år som graven er festet/fredet, dvs 10 - 20 år. Et gravfond skal kun dekke gravstell, ikke festeavgift.
Det er ett skjema for hver avtale: GRAVSTELL, 1-årig avtale og GRAVFOND, årlig trekk fra legatkonto.

Gravstein

GRAVSTEIN
Det er de pårørende som har ansvar for å sette opp gravstein/gravminne. Ofte ønsker man å få satt opp gravminnet så snart det lar seg gjøre etter gravferden. Gravstein kan bestilles hos et steinfirma. Hvilket firma som velges, er det pårørende som bestemmer.

Det er detaljerte regler for hvordan en gravstein skal være med hensyn til mål, volum og vekt. Det må søkes om godkjenning før steinen settes opp. Dette ordnes som regel av steinfirma.

ERKLÆRING
I tillegg til søknad (med målsatt tegning) må det vedlegges en erklæring om det skal monteres plate foran steinen og lykt eller vase. Dette er utstyr som kan være utsatt for skade, og settes opp på eget ansvar. Dersom steinfirmaet ikke har teksten innarbeidd i søknadsskjemaet sitt, må eget skjema vedlegges. SKJEMAET er i PDF-format og kan fylles ut før utskrift.

Ta gjerne kontakt med servicetorget på telefon 52 81 00 01 dersom det er spørsmål.