Gravferd/Bisettelse


I møte med dødsfall og gravferd er der mange oppgaver og følelser som kommer. De fleste vil  ha ønske om å ta avskjed, og til å ta fram minner og avslutte en historie. Gravferden vil derfor kunne ha stor betydning i arbeidet med å ta avskjed med den døde.

Ønsker du informasjon om gravferd i regi av Den norske kirke i Karmøy finnes dette under lenken «Gravferd i kirken».

De nærmeste pårørende må i løpet av kort tid ta valg om seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted. I Karmøy kommune er det Karmøy kirkelig fellesråd som er gravplassmyndighet og har ansvar for gravplassforvaltningen på vegne av alle innbyggerne. Karmøy kirkelig fellesråd (KKF) yter service, informasjon og veiledning i forbindelse med det praktiske og administrative knyttet til gravferd/ graver.